I tirsdags holdt jeg foredrag i Hirtshals om min recovery-rejse …

De fleste her ved nok hvor stor betydning vinterbadning og issvømning har haft på den rejse, men forstår måske ikke helt, hvad det er, der lokker derude i det kolde vand.

For 4 år siden skrev jeg følgende ord – først på engelsk og siden oversatte jeg dem til dansk. Dengang for 5-6 år siden, hvor jeg havde det rigtig svært, havde jeg altid tanken, når jeg dykkede ned i vandet, at jeg jo sådan set ikke behøvede at komme op igen. Valget var der jo…. men vandet gjorde altid tricket.

I tirsdags delte jeg ordene for første gang som afslutning på mit foredrag, men jeg vil også dele dem her….


Circle of ice
A mind in despair
degraded, broken
stares at the future
without hope in sight

Quiet night
With a moon attached
Dark water allures
under the ice

Cold is closing
Around my world
Fills me up
with silence

The temptation of peace
seduces reality
eternal, forever
the thought slips through

I´m one with the water

– Cancelled –
– Erased-
– Gone-

Magic happens
My head and my mind
Break through the ice.

Air fills me up
in sync with the cold

Darkness leaks
engulfed by the ice
Sparkling diamonds
and bubbling champagne

Intense cold
stings through my core
A bliss of shiver
gives the strength
and turns on the light

-Refreshed-
-Reborn-
-Free-
____________________

En cirkel af is

Et fortvivlet sind
nedbrudt, ødelagt
stirrer på fremtiden
uden håb i sigte

En stille nat
Med en vedhæftet måne
Mørkt vand lokker
Der under isen

Kulden lukker
Omkring min verden
Fylder mig op
med stilhed

Fristelsen til fred
forfører virkeligheden
for evigt, for altid
tanken strejfer

Jeg er et med vandet

– Annulleret –
– slettet –
– Væk –

Men magien sker
Mit hoved og mit sind
Bryder igennem isen.
Luften fylder mig
synkroniseret med kulden

Mørket sprækker
opsluges af isen
Mousserende diamanter
og boblende champagne

Intens kulde
ryster min kerne
Den lyksalige skælven
giver styrken
og tænder lyset

-Opdateret-
-Genfødt-
-Fri-